Gemeente Dessel logo
17/07/2020

Lokaal bestuur Dessel gaat in zee met Vlaams Bijeninstituut

Het is zeer verontrustend…

Het is zeer verontrustend dat de bijenpopulatie in Vlaanderen er zeer sterk op achteruit gaat. Daar zijn verschillende stressfactoren
verantwoordelijk voor. Insecticides en andere bestrijdingsmiddelen, parasieten en voedseltekort zijn er maar enkele om op te noemen.
Gelukkig zijn insecten veerkrachtig en is het niet te laat om in te grijpen. Maar we zullen hen nu echt moeten helpen en daarvoor dienen belangrijke ingrepen te gebeuren.

Je zal maar als bij geboren worden in Vlaanderen.

Een bij heeft net als de mens het hele jaar door voedsel nodig. Een bij heeft behoefte aan nectar en stuifmeel. Deze voedingsstoffen moeten dus van in het prille voorjaar tot het najaar ruim aanwezig zijn. En daar wringt het schoentje. De mens heeft er bij al zijn ingrepen in onze omgeving veel te weinig bij stil gestaan hoe we onze bijen een rijkelijk gedekte tafel kunnen aanbieden.

Lokaal bestuur Dessel doet er wat aan!

Lokaal bestuur Dessel heeft de intentie genomen om bijenvriendelijk te worden. Het Vlaams Bijeninstituut gaat Dessel daarbij helpen om
het tij te keren. Hoe kan dit in zijn werk gaan?
De groendiensten van de gemeente bijvoorbeeld kunnen beter geïnformeerd worden hoe het beheer van wegbermen en groene zones
het voedselaanbod voor de bijen kan verhogen. Ecologisch beheer is nog niet hetzelfde als beheer ter verhoging van biodiversiteit. Soms
kunnen kleine wijzigingen in maat- en snoeibeheer al een verschil maken. En waarom niet actief inzetten op bloemrijke terreinen?

Het schepencollege en de milieuraad zullen op hun vragen antwoorden geformuleerd krijgen aangaande wettelijke bepalingen
rond bijen en imkerij. Het Vlaams Bijeninstituut heeft hiervoor een eigen juridische dienst.

Ook de bevolking kan meedoen !

De bevolking kan betrokken worden op allerlei manieren. Van infosessies tot effectieve plantmomenten. De Desselse jeugd en de scholen kunnen ook beroep doen op het Vlaams Bijeninstituut. Lessen kunnen gegeven worden en didactisch materiaal kan uitgeleend worden.
De beslissing van lokaal bestuur Dessel om het grondgebied bijenvriendelijk te maken zal zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. Want
weet dat als je bijen aantrekt, je automatisch de biodiversiteit uitbreidt naar andere diersoorten.

Andere berichten

Aziatische hoornaar, Nieuws

Ga mee op zoek

De strijd tegen de Aziatische hoornaar kan momenteel slechts op één werkwijze uitgevoerd worden. Dit is een actieve opsporing van het nest. Doe mee!

Aziatische hoornaar, Nieuws

Word professionele verdelger

De bestrijding van de Aziatische hoornaar is een zorg van ieder imker, natuurliefhebber en overheid. De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot en verspreidt zich in een hoog tempo in Vlaanderen. In 2022 zijn om en bij de 250 nesten verdelgd. Ervaring in het buitenland leert ons dat vanaf nu een grote stijging in aantallen te verwachten is.

Menu