Parasitic Mite Syndrome (PMS)

Parasitic Mite Syndrome (PMS) is een aandoening die optreedt wanneer bijen zwaar besmet raken met parasitaire mijten, zoals de varroamijt, in combinatie met een hoge virale belasting.

In gevallen van PMS kan de bijenpopulatie in een kolonie afnemen als gevolg van verminderde overleving van het broed. Dit kan leiden tot een sterke afname van de volwassen bijenpopulatie, waardoor de bijen niet in staat zijn om een gezonde koningin adequaat te voeden of een aanzienlijke broedopfok te ondersteunen. Uiteindelijk kan dit leiden tot het instorten van de kolonie. Het komt vaak voor dat bijenhouders de koningin in deze gevallen vervangen.

Kolonies die getroffen zijn door Parasitic Mite Syndrome vertonen vaak onregelmatige broedpatronen. Varroamijten kunnen zichtbaar zijn op volwassen bijen, zich verplaatsen over verzegeld broed of zich zelfs voeden met larven in open broedcellen. Larven in open cellen kunnen er ongezond uitzien en vervormd zijn. De symptomen kunnen vergelijkbaar zijn met die van Europese vuilbroed, maar in dit geval kan het broed verschillende ontwikkelingsstadia hebben. Kolonies die hygiënisch gedrag vertonen, kunnen verzegelde cellen openen en poppen vernietigen.

Bijenkolonies met PMS hebben vaak te maken met meerdere virussen, die meestal worden overgedragen door varroamijten. Bijen die geïnfecteerd zijn met het misvormende vleugelvirus (DWV) kunnen vaak worden waargenomen terwijl ze rondkruipen bij de ingang van de bijenkorf of op de grond, omdat ze niet in staat zijn om te vliegen. Veel virale infecties vertonen echter geen zichtbare symptomen bij volwassen bijen. Doordat de algehele gezondheid en immuunrespons van de kolonie is aangetast door de mijten, kunnen ook andere ziektesymptomen worden waargenomen, zoals kalkbroed, zakbroed of Europese vuilbroed.

Bijenhouders kunnen overwegen om de bijenkorf in een kleinere ruimte te consolideren om de overgebleven bijen te beschermen. Het verstrekken van aanvullend voedsel kan ook nodig zijn. Het doorbreken van de broedcyclus kan de overdracht van ziekten en de voortplanting van mijten verstoren. Daarom wordt het aanbevolen om een effectieve mijtenbehandeling uit te voeren.

Menu