Over verzekeringen en aansprakelijkheid

Een van de belangrijkste redenen waarom ik mij ooit lid maakte van een lokale imkervereniging was omdat ik via het betalen van de lidmaatschapsbijdrage ook van een zeer specifieke verzekering kon genieten : de imkerverzekering.

Deze verwijzing heeft iets sympathieks.  Als je deze term laat vallen bij een verzekeringsagent zal die mogelijk toch wel wat vragen stellen om te weten te komen wat je verwacht van die verzekering om na te gaan wat type verzekering je nu eigenlijk wil afsluiten.

In de benaming van de verzekering die een koepel voor zijn leden afsluit staat bovenaan altijd één woord dat alles zegt over het type van de verzekering :  “aansprakelijkheid”

De verzekering die voor imkers afgesloten wordt is dan ook van het type dat men de aansprakelijkheidsverzekering noemt.

Een aansprakelijkheidsverzekering zal de schade verzekeren die jij of medeverzekerden per ongeluk aan een ander hebben toegebracht. Hierbij gaat het om zowel materiële schade als om lichamelijk letsel.

Deze verzekering dekt dan ook alleen maar dat.  Diefstal van uw kasten, de stormschade aan uw hal, het uitbreken van een plaag op uw volkeren en de verliezen van volkeren en materiaal zijn niet verzekerd…   Het is evenmin een levensverzekering.   De vergoedingen bij overlijden zijn er maar zijn niet te vergelijken met een levensverzekering.  Het gaat bovendien om vergoedingen aan mensen die overlijden en waarvoor u aansprakelijk gesteld kan worden.  Het gaat niet om uzelf …

Het bovenstaande bevat een summiere opsomming van enkele misverstanden omtrent de verzekering die uw koepel afsloot voor elk lid en die de wereld werden uitgeholpen na een kort gesprek aan de telefoon of via enkele mails.

Dat ik hier in de afgelopen maanden over werd gecontacteerd heeft alles te maken met het feit dat ik naast mijn functie als verantwoordelijke voor de Juridische Bijstand er ook Verzekeringen bijkreeg.

Dat heeft zijn voordelen. Een lid dat geconfronteerd wordt met een buurman die plotseling van mening is dat een correct opgestelde bijenstal voor overlast zorgt en een advocaat op hem afstuurt… Op dat ogenblik liggen deze departementen heel erg dicht bij elkaar …

De buurman vond immers dat de imker -aansprakelijk-  was voor de schade die zijn bijen hem toebrachten.   Zijn auto hing vol met vlekjes.  Hijzelf, zijn familie en bezoek kon niet in de tuin komen zonder gestoken te worden en zijn zwembadfilter zat vol met die geel zwarte krengen …

Op dat moment mochten we de rechtsbijstand die verbonden is aan deze aansprakelijkheidsverzekering en de advocaat ten gronde testen !  En dan is het handig om snel van hoed te wisselen en ook de contacten met de verzekering aan te sturen om zo het overzicht te behouden over deze hele zaak.

Op basis van de vragen die we verkregen van onze leden over de verzekering zelf en over hun aansprakelijkheid bij schade merkten we wel op dat hier valse verwachtingen zijn, minstens dat het voor onze leden niet duidelijk is hoe dit alles in zijn werk gaat.

Er zijn wel wat leden die wel eens een akkefietje hadden en die beroep wilden doen op de verzekering van hun koepel maar die werden teruggestuurd met de boodschap dat niet deze verzekering maar hun familiale polis dit op zich zou nemen.

Wanneer een imker dan niet de uitleg krijgt over het waarom voelt deze zich snel bekocht en vraagt zich dan af waarom hij eigenlijk betaalt voor een verzekering bij zijn koepel…en of hij eigenlijk wel verzekerd is voor zijn activiteiten in zijn tuin, zijn bijenhal een gemeente verderop of die bijenhal in Duitsland …

Velen leden zijn ook niet mee in de relatie tussen de aansprakelijkheidspolis, hun familiale polis, hun brandpolis en een eventuele beroepsaansprakelijkheidspolis en vooral wanneer deze vereist is.

Dit alles kan het best uitgelegd worden met een aantal voorbeelden.

Situatie 1 :

Je hebt in totaal 14 productiekasten.  4 ervan staat in je tuin.  De andere 10 kasten staat verdeeld over 2 standen in naburige gemeenten.  De drie zesramers, het resultaat van je afleggers eerder dat jaar staan ook in je tuin.

Het accident :

25 graden, stralende hemel en het is zalige zaterdag … Het moment voor een BBQ ! je nodigt een bevriend koppel uit.  Hun zoontje Kevin komt mee en die gaan meteen voetballen met jouw twee koters in de tuin.

Je let even niet op en het spel verplaatst zich naar een deel van de tuin waar ook je kasten staan en hop … de bal gaat loeihard tegen de honingzolder aan.  De broedbak verschuift en er ontstaat een spleet tussen broedbak en zolder …  De kinderen beseffen dat ze iets deden wat papa niet leuk zou vinden.  Dus snel de bal halen en maken dat je weg komt zonder berisping.   Strak plan denkt een 9-jarige maar dat was buiten een paar bijen gerekend die die trap tegen de kast erg persoonlijk oppakten …

Gevolg :

Kevin breekt twee records.   Nooit sprong een achtjarige zo hoog en nooit werden zoveel decibels geproduceerd door een jongen van die leeftijd.   Een snelle controle levert het resultaat op van het aantal steken ; 14 angeltjes in dat lijfje.   Paniek, pijn.   Kevin liep ook drie steken op in de halsstreek en het is niet duidelijk of hij door de paniek wat kortademig lijkt te worden of dat het door de zwelling komt in de halsstreek.

Je neemt geen risico.   De ouders kunnen zich geen eerdere steken van bijen of wespen voor de geest halen en weten niet te vertellen of Kevin allergisch zou zijn of niet dus … een tablet antihistamine, de auto in en naar de spoed drie straten verder.

Jouw reactie was de goeie.  Kevin blijkt allergisch en niet zo’n klein beetje.   Hij wordt die nacht in observatie genomen.   De volgende dag mag hij naar huis.

Wat doen ?

Bel de Juridische Dienst & Verzekeringen van het VBI.  Je bent lid en net daarvoor is er een Juridische bijstand & Verzekering.

Bij contactname zal gevraagd worden om je familiale polis erbij te nemen.   Het ongeval gebeurde immers thuis en dan is deze verzekering de eerste die dient aangesproken te worden.   Het is evenwel niet gezegd dat deze verzekering die ook een aansprakelijkheidsverzekering is zal tussenkomen.   Het gebeurt ook dat mensen er op zulk moment op uitkomen dat hun familiale polis verliep … de vraag tot verlenging van de polis kwam in de spam terecht …

Het is zo dat de ene familiale polis de andere niet is.   Zelfs polissen van dezelfde verzekeraar die in een ander jaar werden afgesloten kunnen verschillen qua dekking en dekkingsgraad.

Er zijn familiale polissen die bij zulke ongevallen absoluut geen probleem zien, wijzen op de franchise als die er is en u heel klaar uitleggen wat u moet doen om de ziekenhuiskosten en de kosten van de eventuele nazorg (medicatie) over te maken.

Er zijn echter ook familiale polissen die imkeren beschouwen als een gevaarlijke hobby en die van mening zijn dat er voor zulke risicovolle praktijken een specifieke verzekering afgesloten dient te worden.

U gaat dan ook maar beter na, bij het afsluiten van een familiale polis, of deze ook aansprakelijk zijn voor uw imkerpraktijken zal verzekeren. Het is dan ook nooit een slecht idee om contact te leggen met je familiale verzekeraar en vanzelfsprekend geeft deze het antwoord … op papier (brief of e-mail).

Situatie 2 :

Op uw bijenstand een gemeente verder van waar u gedomicilieerd bent staan 5 kasten.   U bent de eigenaar niet van dit perceel maar u heeft de toelating van de eigenaar om daar zonder vergoeding uw kasten te plaatsten.

De school waar uw kleinkind school loopt vraagt of ze tijdens de week van de bij even mogen langskomen.   Waarom niet ?   Het is wel een vrij winderige dag en er is kans op een buitje.  Niet erg want er kan wel wat volk, als het echt moet, onder het dak van de stal beschutting zoeken.

Het accident :

Die dag valt het weer veel slechter uit dan voorspelt en er zijn bij momenten echt wel windstoten te registreren.    Net op het moment dat een juf haar fiets tegen de zijkant van de stal wil plaatsen tilt een windstoot een pan op en die landt op het hoofd van de juf die ten val komt en ook haar jas scheurt.  Even later hangt die ook vol met bloed …

Het gevolg :

Het is geen levensbedreigende wonde maar ze moet wel ontsmet en gehecht worden.   Een ambulance doet het allemaal veel erger lijken dan het is maar op die manier kan je niet fietsen …

Hier is sprake van zowel fysieke als materiële schade.

Wat doen ?

Bel de Juridische Dienst & Verzekeringen van het VBI.

Deze zullen samen met u en uw familiale polis uitmaken of deze in een zulke situatie nog zal tussenkomen.   De kans is kleiner dan in de vorige situatie maar niet onbestaand.   Argumenten om eventueel niet tussen te komen zijn dat het hier gaat om een bezoek van een groep (die daar mogelijk ook voor verzekerd is) en dat dit ongeval niet plaatsvond in familiale sfeer, bij u thuis of op een terrein dat uw eigendom is.  Het is in ieder geval wel de schoolverzekering die dient tussen te komen en die zal instaan voor ongevallen die zich voordoen tijdens zulke uitstappen

Situatie 3 :

Tijdens een voordracht op een locatie die je huurde voor deze activiteit, begeeft een stoel, waardoor de persoon die op deze stoel zit ten val komt.  Hij probeerde zijn val te breken door zijn hand te zetten maar dat kwam niet goed.  De pols zwelt.  De man stelt dat het morgen wel beterschap zal brengen maar … hij kan de pijn niet harden en na een bezoek aan de spoed wordt vastgesteld dat een bot in de pols gebarsten is en dat de pols in het gips moet … De man is geen lid van een imkervereniging.   Hij was een bezoeker …  Hij liet wel weten wat het verdict is en de voorzitter van deze imkervereniging las eerder dit artikel en weet wat te doen: Bel de Juridische Dienst & Verzekeringen van het VBI …

In dit geval staat het als een paal boven water dat het de aansprakelijkheidspolis is van de lokale imkervereniging die deze activiteit organiseerde (en die lid is van het VBI) die zal tussenkomen in de medische kosten (fysieke schade). Dit is de zogenaamde ‘koepelpolis’ die bij het VBI de basispolis wordt genoemd.

Situatie 4 :

U bent een imker en uw echtgenote is helemaal mee in het verhaal.  Ieder doet zijn ding ; u heeft 25 productiekasten verspreid over enkele standen.   Uw echtgenote ontwerpt etiketten, zoekt de potjes uit, maakt een website.   U verkoopt buiten enkele types honing ook honinginfusen (honing verrijkt met kruiden), u verkoopt stuifmeel, tincturen van propolis enz.

Wat begon met 2 kasten en 5 potjes honing groeide uit tot iets wat veel meer is dan een hobby.  Het is uw beroep en uw omzet is fiscaal niet meer te rijmen met het bijberoep.   U heeft ook meer dan 23 kasten dus ook het FAVV ziet u als een professional.   Deze beschouwing heeft niets te maken met het feit dat u hiervan ook kan leven … en dit uw enige bron van inkomen zou zijn.

Het accident :

Een klant dient opgenomen te worden met wat een voedselvergiftiging blijkt te zijn.  Men komt erop dat één van uw producten de dader blijkt …

Wat doen ?

Wanneer u zich herkent in deze situatie, u beschikt over een BTW-nummer en dus ook een ondernemingsnummer, dan dient u er zich van bewust te zijn dat uw familiale polis mogelijk niet zal willen tussenkomen.

Op dat ogenblik dient u zich te beraden over een beroepsaansprakelijkheidspolis.   Een goed advies in deze is ook om het risico van een voedselvergiftiging (een allergische reactie op een product dat propolis bevat wordt in de rechtspraak eveneens beschouwd als een vorm van voedselvergiftiging) opgenomen te zien in deze polis wanneer u honing of producten verkoop die allergenen bevatten.

Wat hier in de eerste plaats dient voorzien te worden is een correcte etikettering die wijst op de mogelijkheid van allergenen in honing en van het risico op infantiel botulisme.

Een correct etiket maakt dat u voor zulke dingen niet snel aansprakelijk kan gesteld worden. Een verzekering ‘voor de verkoop van honing’ is dan ook … Quatsch. U betaalt een premie maar in vele gevallen zal deze verzekering niet tussenkomen … omdat het specifieke geval niet werd verzekerd of omdat uw etiket onjuist was …

De rode draad in het verhaal :

De rode draad in dit alles is de Juridische Dienst.  Uw imkervereniging is lid van wat elders een koepel wordt genoemd.   Het Vlaams Bijeninstituut is meer dan alleen maar een koepel.  Wij zijn een instituut.   De lat ligt hier hoog.  De ambities zijn aanzienlijk.   Wij gaan veel verder in onze dienstverlening dan anderen…

Het Vlaams Bijeninstituut is dan ook de enige koepel die beschikt over een juridische dienst die zijn imkers bijstaat in de wirwar van welke verzekering wanneer dient aangesproken te worden.

We beschikken over een rechtsbijstand die u indien nodig zal verdedigen voor een rechtbank.

De dienst bestaat uit een jurist, een advocaat die gespecialiseerd is in de aansprakelijkheid en thuis is in de wetgeving, de rechtspraak en de praktijken van het imkeren.   Het verzekeringsteam staat ons bij om specifieke vragen snel en efficiënt te beantwoorden.   De polis wordt op basis van ervaringen in de praktijk besproken en bijgestuurd zodat deze steeds meer en meer aansluit bij de noden van onze imkers.

Op basis van de gegeven voorbeelden krijgt u meer inzichten in wat een verzekering voor u kan betekenen maar merkt u ook op dat een goed verzekerd zijn niet afhangt van deze ene polis die door het Vlaams Bijeninstituut voor uw werd afgesloten.

Een goed verzekerd zijn en het verkrijgen en het opvangen van elke mogelijke situatie wordt bekomen door na te gaan welke verzekeringen kunnen aangesproken worden en hoe deze zelfs kunnen worden gecombineerd.

De opvatting dat 1 enkele polis (die van de koepel) antwoorden en oplossingen moet bieden voor elke situatie is dan ook niet haalbaar.   Zo werkt de verzekeringswereld nu eenmaal niet …

Het feit dat dit zovelen verbaast betekent maar 1 ding ; de noodzaak aan een Juridische Dienst die u op professionele wijze bijstaat wanneer u een probleem heeft en vooral hieromtrent over geïnformeerd worden.

Ingeval u vragen heeft rond de verzekering van een activiteit, of iets wel of niet gedekt is en u daarvoor al dan niet een bijkomende verzekering voor moet afsluiten, wanneer u een dispuut heeft dat uit de hand dreigt te lopen, … contacteer dan gerust de Juridische Bijstand & Verzekeringen.

Weet wel dat we u zo snel als mogelijk duidelijkheid zullen bieden maar … we hebben de wijsheid niet in pacht en zullen steeds overleg plegen met het verzekeringsteam om er absoluut zeker van te zijn dat de interpretaties m.b.t. verzekeringskwesties gelijk lopen zodat er later nooit discussie zou ontstaan.

Zekerheid voor alles dus !

Een verzekeringscontract is een juridische tekst.   Men gebruikt een juridisch jargon en terminologie dat snel kan leiden tot foute interpretaties.   De draagkracht van heel wat juridische begrippen wordt binnen zulke contracten niet uitgelegd.  De zinsconstructies die drie lijnen lang zijn, 5 komma’s en 8 werkwoorden bevatten maken het er niet makkelijker op qua interpretatie.   Zelfs voor juristen, de mensen van het verzekeringsteam en zelfs voor de advocaat is het niet altijd duidelijk wat de opsteller van dit contract nu eigenlijk wil zeggen.   Het laatste woord is dan ook altijd aan de verzekeraar.

Bij de minste twijfel wordt dan ook de eigen zienswijze of interpretatie getoetst aan deze van die verzekeraar zodat we u op uw vragen een correct antwoord zouden kunnen geven.

Omdat dit alles – zelfs voor wat toch specialisten mogen genoemd worden – niet altijd even duidelijk is, werd geopteerd om het verzekeringscontract niet op de website te plaatsen.   Dat wil niet zeggen dat dit document ‘top secret’ zou zijn voor onze leden.   We willen hier wel vermijden dat mensen foute interpretaties (al dan niet bewust) zouden verspreiden en grote misverstanden, verwarring en ongerustheid zouden laten ontstaan.

Hieromtrent zijn recentelijk wat discussies geweest op forums …  Naast het spuien van heel wat foute interpretaties is het ook niet fijn om het contract dat je keer op keer verbeterde en waar veel werk en energie in werd gestoken om het telkens weer te verbeteren, gewoon overgenomen ziet worden door anderen die zulk een inspanning niet leverden…

Net zoals de verslagen van het Bestuursorgaan van het VBI openbaar zijn voor de leden en consulteerbaar zijn na afspraak op de zetel van het VBI, wordt dit document ook daar ter inzage aangehouden.

(in het najaar van 2021 werd duidelijk dat de wet noch de verzekeraar toelaat om contracten te publiceren in de openbare ruimte omdat de perceptie kan ontstaan dat de instantie die dit publiceert ook verzekeraar zou zijn. Dit dient vermeden. Het niet naleven ervan kan leiden tot juridische sancties en een verzuren van de relatie met de verzekeraar).

Menu