Afl. 12: Bijentuin Damme

De laatste jaren heeft de stad Damme de terreinen rond de bibliotheek omgevormd tot een bijenvriendelijke tuin. Dit project heeft terecht een prijs gewonnen als mooiste bijentuin van Vlaanderen. In deze aflevering wordt deze tuin toegelicht.

Ook komt in deze BeeTV de aankondiging van het nieuwe project “Biostrade” aan bod, dat het Vlaams Bijeninstituut speciaal ontwikkelde voor onze steden en gemeenten.

Andere berichten

Menu