Update 19 maart 2020

RICHTLIJNEN AAN DE IMKERS

Iedereen dient maximaal thuis te blijven. Voor imkers met thuisstanden is er dus geen probleem.

Voor imkers met bijenstanden buitenshuis gelden volgende richtlijnen.

Algemene verplaatsingen zijn enkel toegelaten onder strikte voorwaarden en doelen.

Vanwege vice)minister-president Ben Weyts hebben de imkers toelating om verplaatsingen te maken bij noodzaak om hun bijen te verzorgen.

Imkers met bijenstanden buitenshuis mogen deze bezoeken mits:

U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont. In dergelijk geval is thuis      blijven altijd verplicht!

U alleen reist in de wagen,

U ten alle tijde de afstand met anderen bewaart ( minimum 1.5 meter )

Let wel: deze richtlijnen zijn enkel van toepassing voor verplaatsingen voor verzorgen van bijenstanden. Voor verplaatsingen van bijenvolken ten gunste van bestuiving is vooralsnog geen toelating bekomen.

de voorzitter

Vlaams Bijen Instituut vzw

Maatschappelijk adres: De Wip 5, 2560 Nijlen

info@vbi.vlaanderen

Menu