BeeTV sept. 2022

Honingbijen in de zorgsector

Een nog vrij onbekend werkterrein voor de Vlaamse imkers ligt hem bij de zorgsector.

Het Vlaams Bijeninstituut wordt veel bevraagd om tuinen bij organisaties binnen de zorg bijenvriendelijker te maken.  Voorleggen van de inzet van een imker in de sector komt verrassend over bij velen.

Maar bijzonder goede resultaten zijn genoteerd in die sociale organisaties die hier reeds gebruik van maken.

Het Vlaams Bijeninstituut is maar wat blij iets te kunnen betekenen voor de warme Vlaamse zorgsector.

Meer BeeTV …

Varroa resistente bijen
BeeTV, Nieuws

Afl. 32: De weg naar Varroa resistentie

In deze aflevering interviewen we imker Noël De Schrijver die er in geslaagd is om Varroa resistente bijen te kweken. Hij vertelt over zijn doel, de meevallers en de teleurstellingen in de weg naar betere bijen.

BeeTV, Nieuws

Afl. 31: De OPTIMAL bijenkast

In Denemarken werd een bijenkast ontwikkeld waarbij de gunstige omstandigheden van de holle boom nagebootst worden maar waar nog steeds gebruik kan gemaakt worden van de raambouw wat het imkeren zo makkelijk maakt.

Menu