BeeTV sept. 2022

Honingbijen in de zorgsector

Een nog vrij onbekend werkterrein voor de Vlaamse imkers ligt hem bij de zorgsector.

Het Vlaams Bijeninstituut wordt veel bevraagd om tuinen bij organisaties binnen de zorg bijenvriendelijker te maken.  Voorleggen van de inzet van een imker in de sector komt verrassend over bij velen.

Maar bijzonder goede resultaten zijn genoteerd in die sociale organisaties die hier reeds gebruik van maken.

Het Vlaams Bijeninstituut is maar wat blij iets te kunnen betekenen voor de warme Vlaamse zorgsector.

Meer BeeTV …

Kerstlekkers
BeeTV

Afl. 34: Ter Groene Poorte

Het VBI was present op de studiedag van onze Nederlandse vrienden ‘de Nederlandse Bijenhoudersvereniging’ (NBV) te Breda.

BeeTV

Afl. 33: Studiedag NBV

Het VBI was present op de studiedag van onze Nederlandse vrienden ‘de Nederlandse Bijenhoudersvereniging’ (NBV) te Breda.

Menu