BeeTV sept. 2022

Honingbijen in de zorgsector

Een nog vrij onbekend werkterrein voor de Vlaamse imkers ligt hem bij de zorgsector.

Het Vlaams Bijeninstituut wordt veel bevraagd om tuinen bij organisaties binnen de zorg bijenvriendelijker te maken.  Voorleggen van de inzet van een imker in de sector komt verrassend over bij velen.

Maar bijzonder goede resultaten zijn genoteerd in die sociale organisaties die hier reeds gebruik van maken.

Het Vlaams Bijeninstituut is maar wat blij iets te kunnen betekenen voor de warme Vlaamse zorgsector.

Meer BeeTV …

BeeTV, Nieuws

Afl. 28: bestuiving door hommels

Voor deze aflevering van BeeTV bekijken we de bestuiving door hommels. Het internationaal zeer gekende bedrijf BIOBEST opent zijn deuren voor de BeeTV kijkers.

BeeTV, Nieuws

Afl. 26: winter BBQ met honing en 5 boekbesprekingen

In deze kerstspecial organiseren we een winter BBQ met gerechten met honing. We bespreken ook 5 mooie en interessante boeken over bijen die zeker niet mogen ontbreken bij de bijenliefhebbers. Het was een druk maar prachtig jaar. Prettige feestdagen!

Menu