BeeTV juli 2023

De OPTIMAL bijenkast

In de natuur blijken de wilde honingbijen het beter te doen dan de bijen bij de imker.

Dat de moderne bijenkast een gunstig effect op de ontwikkeling van Varroa heeft, is al jaren bewezen; de Varroa populatie neemt na de lente telkens een vlucht voorwaarts.

In Denemarken werd een bijenkast ontwikkeld waarbij de gunstige omstandigheden van de holle boom nagebootst worden maar waar nog steeds gebruik kan gemaakt worden van de raambouw wat het imkeren zo makkelijk maakt.

Meer BeeTV …

Kerstlekkers
BeeTV

Afl. 34: Ter Groene Poorte

Het VBI was present op de studiedag van onze Nederlandse vrienden ‘de Nederlandse Bijenhoudersvereniging’ (NBV) te Breda.

BeeTV

Afl. 33: Studiedag NBV

Het VBI was present op de studiedag van onze Nederlandse vrienden ‘de Nederlandse Bijenhoudersvereniging’ (NBV) te Breda.

Menu