Het Bestuur

Over ons

Doelstellingen van het V.B.I?

Onze doelstellingen zijn duidelijk verwoord in onze oprichtingsakte en statuten. Zij zijn samen te vatten onder de noemers:

  • de bijenteelt te bevorderen
  • de tot stand komen van een evenwichtig leefmilieu
  • de vorming en de opleiding van landbouwers, natuurliefhebbers en imkers
  • het aanmoedigen en organiseren van sociaal cultureel vormingswerk
  • het bevorderen van de bijenteelt
  • activiteiten  ontwikkelen met het oog op het behoud en de uitbreiding van het natuurlijk milieu en meer bepaald van de flora ten behoeve van de pollen- en nectar-etende insecten, zoals de honingbij, solitaire bijen en alle andere bestuivende insecten.

Het Vlaams Bijeninstituut is meer dan een zuivere koepel voor imkers en imkerverenigingen.  Zij verbindt alle bijenliefhebbers in Vlaanderen die al dan niet actief wensen samen te werken tot een milieu dat alle bijen ten goede komt.

Leden van het Bestuursorgaan

Verschillende organisaties fusioneerden tot het Vlaamse Bijeninstituut. Ze worden vertegenwoordigd door:

null

René de Backer

Voorzitter

Tel:  0475 97 34 54
voorzitter@vbi.vlaanderen

null

Marc Van Tongerloo

Ondervoorzitter

Tel: 0486 79 86 51
stuur een email

null

Erik Goris

Verantwoordelijk Gezondheidsdienst
null

Luc Antheunissens

Beheer Kenniscentra

Internationale contacten

tel. 0496 25 60 46
Stuur een email

null

Wim Van Dingenen

Ondervoorzitter

Jeugdwerking

stuur een email

null

Gert Van Dyck

Communicatie en Public Relations

Website & sociale media
Internationale contacten
Overheid en Pers

stuur een email

null

Luc Pauwels

Vorming en Ondersteuning

Tel: 0495 26 51 86

stuur een email

null

Stijn Goris

Ledenadministratie
null

Rudi Van Hese

Bijengezondheid

Buckfast

Tel: 0477 52 64 64

stuur een email

null

Geert Steelant

Bestuiving

Tel: 0496 73 67 79
stuur een email

null

Johan Van den Neucker

Secretaris Dagelijks Beheer

Juridische bijstand

Tel: 0473 31 43 23
secretaris@vbi.vlaanderen

null

Marcel Cuylaerts

Administratie Scholingscentrum

Tel 0472 38 06 24
stuur een email

null

Misschien U

U weet van aanpakken?

We verwelkomen u graag in het team!
stuur een email

Menu