Eerste voorbeeld samenwerking imker-jager te Wortegem

Een eerste voorbeeld van samenwerking jager – imker te Wortegem

 

Een lokale imker uit Wortegem had bij de bijenkasten bezoek van Aziatische hoornaars gekregen.  Men zag de hoornaars telkens wegvliegen in de richting van het Bouwelobos.

Ze bevroeg beëdigde jachtwachter Johan Degezelle om te helpen bij het monitoren van Aziatische hoornaars en het zoeken naar mogelijke nesten.

 

Effectief constateerde de lokale aangestelde jachtwachter van het Bouvelobos, Marnix Dewaele, in de bosrand hoog in de toppen van de bomen een groot nest van Aziatische hoornaars.

Er werd melding gemaakt bij Vespawatch.

Onze Vespawatchers kwamen ter plaatse.

 

De familie Van Parijs, eigenaars van de site, zijn ook bekend voor het jaarlijks aanleggen van bijenvriendelijke wildakkers.

 

Een mooi voorbeeld hoe samenwerking kan leiden tot mooie resultaten.

        Menu