VBI Insurance – De Bee Small Business

VBI INSURANCE

Imker met bijverdienste /  imker in bijberoep :  BEE SMALL BUSINESS

Wanneer je overgaat van hobbyimker naar een imker in bijberoep is een iets of wat grijze zone …  Je wordt dat niet van dag op dag.  Het is iets dat groeit …  Maar, van zodra je activiteiten wat ernstiger worden krijg je er een verantwoordelijkheid bij ; de bedrijfsaansprakelijkheid (zie onderaan voor meer uitleg).

In regel zou je kunnen zeggen dat als je 1 potje honing verkoopt je jezelf moet verzekeren tegen bepaalde risico’s.   In theorie is dat waar maar in de praktijk is dit absoluut niet nodig en zal als dusdanig niet worden geadviseerd.

Wat wel duidelijk moet zijn is dat we zullen adviseren om een verzekering te nemen van zodra je ;

  • Andere dingen dan zuivere honing gaat verkopen.hoe klein de verkoop ook maar zou zijn ben je BTW-plichtig wanneer je honinginfusen, tincturen, stuifmeel, koninginnen, … enz. verkoopt.   Je verkoop dan ook meer dan alleen maar je ‘honingoverschotten’.  Mogelijk ga je ook facturen moeten uitstellen aan buurtwinkels, de bakker, … enz.
  • Is de bijeensteek verzekerd? Maw zijn we verantwoordelijk voor een bijensteek bij de buurman? De aansprakelijkheid zal in veel gevallen betwist worden, gezien diegene die gestoken wordt de bewijslast draagt. Maar als dit bewezen is, is het verzekerd.  (Cfr. voorwaarden: als een dier schade veroorzaakt, kan de eigenaar of iedere andere persoon die de bewaking over het dier heeft, aansprakelijk worden gesteld).

Je bent hier dus met zekerheid verzekerd voor bijensteken indien kan bewezen worden dat jouw bijen uit jouw kast deze steek veroorzaakten (en wat in regel niet kan).  Maar je bent verzekerd.

Dit wordt met nadruk gesteld omdat we bij andere verzekeringen die in de sector worden aangeboden op basis van het contract zien dat dit niet zo is of dat daaromtrent wel eens discussie zou kunnen bestaan.

—-
VBI Insurance polis land- en tuinbouw – activiteit imker

Kostprijs: € 89/jaar
Zowel algemene als bijzondere voorwaarden zijn opgenomen in de bijlage
(wat is wel en net verzekerd in de polis)

Menu