VBI Insurance – De Bee Professional

VBI INSURANCE

Imker in hoofdberoep : BEE PROFESSIONAL

We maken in deze duidelijk een onderscheid tussen 2 categorieën van imkers die er commerciële activiteiten op nahouden.     Hoe meer honing je verkoopt en des te meer producten je gaat aanbieden op de markt, des te meer bijen zal je normaliter hebben en dan spelen er ook meer risico’s.  Mogelijk werk je in je zaak ook niet alleen en zijn er medewerkers.

  • Je komt in aanmerking voor deze verzekering wanneer je omzet groter is dan€ 25.000.
  • Deze grotere omzet betekent ook dat je in elk geval BTW-plichtig bent.De verkoop van zuivere honing is niet onderhevig aan BTW (je dient een vrijstelling hieromtrent te bevragen) maar dit is niet meer van toepassing als je een omzet draait die hoger is dan € 25.000.

Deze dingen zijn belangrijke indicatoren betreffende de schaal van uw activiteiten.   Mogelijk heeft u als ondernemer reeds verzekeringen lopen die uw aansprakelijkheid dekken.

Maar, het is erg belangrijk om na te gaan, er vooral zeker van te zijn deze de risico’s eigen aan uw imkeren ook verzekeren en zaken zoals voedselvergiftiging en de allergische reactie ook dekken.

Het is daar waar het dikwijls schort, ook bij specifieke ‘imkerverzekeringen’.

In het verleden werd in de bijensector gesproken over ‘beroepsaansprakelijkheid’. Hiermee wordt in de verzekeringswereld iets anders bedoeld dan ‘aansprakelijkheid voor je beroep’.

  • Beroepsaansprakelijkheid is aansprakelijkheid voor beroepsfouten. Er is bij beroepsaansprakelijkheid vaak alleen maar sprake van financiële schade (vermogensschade). Dit risico bestaat vooral voor ondernemers die als beroep denken, berekenen en adviseren hebben (advocaten/ingenieurs/boekhouders/medische beroepen).
  • Bedrijfsaansprakelijkheid is aansprakelijkheid wanneer u, uw medewerkers, bedrijf, producten of diensten schade veroorzaken bij anderen: schade aan spullen (materiële schade) en schade aan personen (letselschade). De indirecte schade of gevolgschade is verzekerd.

In het geval van het beroep van imker zal de schade zich vooral in de bedrijfsaansprakelijkheid bevinden.

——
Polis bedrijfsaansprakelijkheid voor imker in hoofdberoep
kostprijs: € 124/jaar

(informatiedocument – wat is wel en niet verzekerd in de bedrijfspolis)

Menu