VBI Insurance – Basis polis

VBI INSURANCE

Basispolis – polis verenigingsleven met rechtsbijstand (basispolis).

De basispolis dekt de activiteiten van elke vereniging die aangesloten is bij het VBI.
Deze verzekering is begrepen in uw lidmaatschapsbijdrage.

Door middel van deze verzekering is iedereen die deelneemt aan een activiteit van de lokale vereniging of een activiteit die door het VBI wordt georganiseerd verzekerd voor hun aansprakelijkheid.   In deze wordt verwezen naar het artikel dat eerder verscheen over de werking van deze en andere verzekeringen op onze website.

In dit artikel spreekt men van de ‘koepelverzekering’.  Nu alles op punt staat verwijzen we naar deze verzekering als de basispolis of de basisverzekering.

Immers, elk lid wordt hier verzekerd voor ongelukjes die hij veroorzaakt als bezoeker of organisator bij een clubactiviteit en elke imker verkrijgt door deze verzekering een heel uitbreide rechtsbijstand waarbij hij geheel gratis beroep kan doen op advocaten die de imkerij, de wetgeving en de rechtspraak helemaal meester zijn.

U goed laten informeren alvorens u een activiteit organiseert of start met een project, helemaal zelf of samen met de lokale vereniging maakt dikwijls dat conflicten worden vermeden en dat iedereen tijdens de uitvoering ook met zekerheid verzekerd is.

Ook wanneer iemand een procedure zou opstarten tegen u als imker of tegen de lokale vereniging kan u op ons rekenen.   Intussen kan het VBI rekenen op advocaten die een specialisatie kennen inzake de regelgeving, de wet en de rechtsspraak eigen aan onze sector.   De verzekering dekt de kosten van deze raadsman of van elke raadsman van uw keuze op voorwaarde dat deze aantoont over de nodige expertise te beschikken en mits een tariefakkoord met de verzekeraar.

De juridische dienst behandelt elke vraag en elke zaak met de nodige ernst en discretie.   Deze dienst zal in de eerste plaats middels het informeren van de leden conflicten vermijden.

De bemiddeling tussen partijen of de schikking in der minne verkrijgen steeds voorrang.  Procederen zal altijd een laatste redmiddel zijn.

Menu