Juridische bijstand & Verzekeringen

De juridische dienst en de dienst verzekering werden snel na oprichting van het VBI samengebracht in 1 en hetzelfde departement.

Verzekeringstechnische vragen leunen snel aan tegen het juridische.  Bij schadegevallen en/of zaken waarvoor u aansprakelijk zou zijn is het comfortabeler dat u één centraal aansprekingspunt heeft.

Op deze dienst kan u terecht met al uw juridische vragen rond verzekeringen (koepelpolis, beroepsaansprakelijkheidspolis, familiale polis, … enz) en schade die uzelf opliep of waarvoor iemand u aansprakelijk stelt.   Wij leggen u graag persoonlijk uit wanneer het raadzaam is om een beroepsaansprakelijkheidspolis aan te gaan en of uw familiale polis mooi aansluit op de koepelpolis.

Naast het verzekeringstechnische is er heel wat wetgeving en regelgeving die heel eigen is aan de imkerij en het imkeren.

De afstanden van bijenstallen of uw kasten ten aanzien van uw buren, waar u wel of niet een bijenstal mag oprichten, is de klacht wegens overlast die u buur tegen u neerlegt wel terecht, zijn het jouw bijen die de filter van het zwembad doen verstoppen, … enz.

Wij maken u graag wegwijs in al deze wetten en voorschriften en geven u graag vrijblijvend en gratis advies.

U goed laten informeren alvorens u een activiteit organiseert of start met een project, helemaal zelf of samen met de lokale vereniging maakt dikwijls dat conflicten worden vermeden en dat iedereen tijdens de uitvoering ook met zekerheid verzekerd is.

Ook wanneer iemand een procedure zou opstarten tegen u als imker of tegen de lokale vereniging kan u op ons rekenen.   Intussen kan het VBI rekenen op advocaten die een specialisatie kennen inzake de regelgeving, de wet en de rechtsspraak eigen aan onze sector.   De verzekering dekt de kosten van deze raadsman of van elke raadsman van uw keuze op voorwaarde dat deze aantoont over de nodige expertise te beschikken en mits een tariefakkoord met de verzekeraar.

De juridische dienst behandelt elke vraag en elke zaak met de nodige ernst en discretie.   Deze dienst zal in de eerste plaats middels het informeren van de leden conflicten vermijden.

De bemiddeling tussen partijen of de schikking in der minne verkrijgen steeds voorrang.  Procederen zal altijd een laatste redmiddel zijn.

Contacteer ons via mail : juridische-dienst@vbi.vlaanderen

Het belangenconflict in het verenigingsleven

We krijgen met regelmaat vragen rond de ‘belangenvermenging’ of het ‘belangenconflict’. Om geschillen binnen een vereniging of tussen verenigingen of tussen een koepelorganisatie en een vereniging te vermijden, hier een beetje uitleg over het belang ervan en wat te doen om belangenconflicten te vermijden.

Juridische Dienst & Verzekeringen

De bruikleenovereenkomst in de kijker

Als je toestemming krijgt om je bijenkasten op andermans terreinen te zetten, sluit je best een bruikleenovereenkomst af (en geen huurovereenkomst)

De prijs van honing

Het is een vraag die door veel imkers gesteld wordt en het is een gegeven dat dikwijls in vraag gesteld wordt. Het is bovendien ook 1 van die zaken waarover ook wel wat misverstanden blijken te bestaan.

Contract

Beroepsaansprakelijkheid

De afgelopen week en vooral na de uitzending van de laatste BeeTV werd de juridische dienst overstelpt met vragen over de verzekering. Wat is een beroepsaansprakelijkheid en wat zijn de belangrijkste dingen die een degelijke verzekering beroepsaansprakelijk dient te dekken?

Diefstal van bijenkasten

Er bereikten ons de afgelopen weken vanuit verschillende hoeken berichten over bijenkasten die werden ontvreemd. Op zich niets nieuws maar de frequentie waarmee deze berichten ons bereikten in de afgelopen periode baart ons wel zorgen!

De Imkerverzekering

Een van de redenen waarom ik mij lid maakte van een imkervereniging was omdat ik via het betalen van de lidmaatschapsbijdrage ook van de imkerverzekering kon genieten. Als je deze term laat vallen bij een verzekeringsagent zal die mogelijk toch wel wat vragen stellen …

Menu